Over Pica PediA

Pica Pedia is in 2008 opgericht door Monique Baard en Désirée van der Elst.  Pica Pedia vloeit voort uit de samenwerking met uitgeverij Pica. Pedia is afkomstig uit het Grieks en heeft twee betekenissen afhankelijk van de klemtoon: Pedia betekent onderwijs en Pediá betekent kinderen. Sinds 2021 is Désirée gestopt met werken.

Monique Baard biedt scholing en begeleiding in het onderwijs. Onder andere als opleider en coach van het schoolbrede programma Positive Behavior Support (SWPBS) en Co-teacher.  Zij heeft veel ervaring met veranderprocessen binnen scholen en het trainen, coachen en begeleiden van individuele leraren, lerarenteams en directies.

Monique Baard

 Sinds 2012 werk ik geheel als zelfstandige binnen het onderwijs. Daarvoor was ik werkzaam als groepsleerkracht en later als ambulant begeleider binnen het speciaal onderwijs. Vanuit mijn ervaring als ambulant begeleider voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en gedragsspecialist heb ik mij gespecialiseerd  in het begeleiden van schoolteams en leerkrachten bij het bieden van een veilig onderwijsklimaat en passend onderwijs.

 Mijn droom is dat zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs  krijgen, met plezier naar school gaan en optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.

 

Pica Pedia Support: Hinde 10 · 1273 GN Huizen · T 06 - 284 660 29 · E Monique@picapedia.nl · KVK 51889706 · Algemene Voorwaarden
“Education is the most powerful weapon we can use to change the world.”
Nelson Mandela