Educote footer

Klassenmanagement en organisatie

Leraren zijn de managers van hun klas. Leraren moeten hierbij inspelen op de diversiteit aan leerlingen in hun klas. Bij het managen van het dagelijks onderwijs aan deze groep leerlingen maakt een leraar gebruik van organisatorische vaardigheden. Denk hierbij aan plannen, organiseren, coördineren, leidinggeven, controleren en het verzorgen van communicatie, om voorwaarden te creëren en te handhaven waardoor instructies en leeractiviteiten waardevol en succesvol zijn.

Goed klassenmanagement is de basis voor effectief onderwijs. Goed klassenmanagement helpt leerkrachten adequaat om te gaan met verschillen tussen leerlingen, zodat ook de zwakke leerlingen de vastgestelde doelen behalen.

Onderdelen die van belang zijn binnen een goed klassenmanagement zijn o.a.:

  • proactief handelen
  • heldere regels, afspraken en routines
  • een effectieve klasseninrichtng
  • effectieve instructies
  • een positieve interactie
  • consequent en effectief handelen bij ongewenst gedrag
  • effectieve leertijd

Een leraar creëert door goed klassenmanagement een veilige en positieve omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Verbeteren van het klassenmanagement kan helpen bij het bieden van passend onderwijs. Goed klassenmanagement vraagt veel van leraren. Binnen iedere school zijn leraren die behoefte hebben aan goede begeleiding op dit gebied.

Wat biedt Pica Pedia Support?

PicaPedia Support kan uw schoolteam en/of intern begeleider(s) begeleiden om tot een eenduidig schoolbreed gedragen beleid rondom klassenmanagement en -organisatie te komen. Dit kan in de vorm van een studiedag(en) of workshops waarin op maat theorie en eigen praktijk aan elkaar verbonden worden. Dit kan ook in de vorm van coaching van leraren rondom efefctief klassenmangement en -organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons contactformulier of met Monique Baard, via monique@picapedia.nl.

Educote footer
Pica Pedia Support: · T 06 - 284 660 29 · E Monique@picapedia.nl · KVK 51889706 · Algemene Voorwaarden Pica Pedia Thuisbegeleiding:  T 06-505 391 08, Desiree@picapedia.nl KVK 51722577