Begeleiding van schoolteams

Een positief, veilig pedagogisch klimaat is de basis die nodig is om goed onderwijs te kunnen bieden waarin alle onderwijsvernieuwingen effectief een plek krijgen.

Een professionele schoolcultuur is in veel scholen nog niet aanwezig. Voor goed passend onderwijs is dit onontbeerlijk. Bij het verbeteren van de professionele cultuur neemt het vakmanschap van de professional toe en daarmee de kwaliteit van het onderwijs.

Een professionele cultuur wordt gekenmerkt door:

  • erkende ongelijkheid
  • professioneel aanspreken
  • ruimte voor persoonlijke groei
  • gericht op inhoud
  • kwaliteit staat centraal
  • samenwerken

Communicatie

De manier van communiceren bepaalt hoe effectief een schoolteam functioneert en hoe positief en veilig het klimaat in de school is voor zowel teamleden, ouders als leerlingen. Helder communiceren blijkt vaak moeilijker dan we denken. Inhoud geven aan een prettige manier van met elkaar omgaan, elkaar steunen, stimuleren en feedback geven; het vergt bewustwording en oefening.  

Pica Pedia Support heeft jarenlange ervaring bij het begeleiden van schoolteam en directies in het bouwen van een professionele schoolcultuur en communicatie. De begeleiding en trainingen zijn altijd op maat en kunnen, indien gewenst,  ook ondersteunt worden met het werken en oefenen met trainingsacteurs.

Begeleiding van groepen

Niet iedere klas vormt zich tot een positieve groep. Ook al investeren leerkrachten bewust in groepsvorming toch kan het gebeuren dat er na enkele weken of maanden negatieve processen ontstaan binnen een groep. Pica Pedia Support kan leerkrachten begeleiden bij het in kaart brengen van verschillende rollen die in een groep spelen en het ombuigen van een negatief groepsproces. Samen met de leerkracht wordt een concreet plan van aanpak gemaakt. Bij de uitvoering van dit plan kan begeleiding in de groep gegeven worden gericht op zowel het handelen van de leerlingen als het handelen van de leerkracht(en).

aanbod op maat

Pica Pedia Support geeft training en begeleiding op maat. U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek om samen een aanbod te bepalen voor uw schoolteam. Vul hiervoor het contactformulier in, of mail naar monique@picapedia.nl

Educote footer
Pica Pedia Support: · T 06 - 284 660 29 · E Monique@picapedia.nl · KVK 51889706 · Algemene Voorwaarden Pica Pedia Thuisbegeleiding:  T 06-505 391 08, Desiree@picapedia.nl KVK 51722577