Educote footer

Samen werken aan het verstevigen van leraar vaardigheden!

Het onderwijs van vandaag en morgen verlangt van leraren een breed onderwijszorgaanbod. Leraren moeten binnen de eigen klas aan meer leerlingen met uiteenlopende specifieke onderwijsbehoeften onderwijs op maat kunnen bieden. Veel leraren staan positief tegenover deze uitdagingen, maar voelen zich niet altijd in staat om dit in de praktijk te kunnen toepassen. Ze hebben vaak het gevoel over onvoldoende vaardigheden te beschikken, ze geven aan niet te weten hoe ze onderwijs op maat vorm kunnen geven. Wanneer leraren niet voldoende in staat zijn om dit in hun klas te realiseren, zijn onderwijsinnovaties zoals passend onderwijs gedoemd te mislukken. 

Co-teaching, waarbij een collega of deskundige als evenwaardige partner met de leraar in de klas werkt, versterkt de leraar in de klas in het vinden van praktische oplossingen. Het vergroot de competentievaardigheid van de leraar en voorziet hem of haar van krachtig en doeltreffend gereedschap. Het vergroot de kennis en vaardigheden en verbetert attitudes van de leraar en rust daarmee de leraar aantoonbaar beter toe voor de hedendaagse onderwijsuitdagingen.

Co-teaching blijkt een zeer effectieve begeleidingsvorm te zijn, doordat leraren direct in hun eigen dagelijkse onderwijspraktijk leren en toepassen wat zij nodig hebben. 

E

Opleiding voor Co-teaching

Deze opleiding voor Co-teachers kan incompany gegeven worden. De cursus bestaat uit 6 dagdelen. Tevens wordt de cursus jaarlijks op inschrijving gegeven. voor meer informatie, mail naar: monique@picapedia.nl.

Sandra Koot is de ontwikkelaar van co-teaching in Nederland en tevens auteur van het boek Co-teaching, Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren. Uitgeverij Pica.

contact

Pica Pedia Support biedt co-teaching als begeleidingsvorm op maat aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Baard via monique@picapedia.nl. Zij is gecertificeerd co-teacher en geeft ook de opleiding tot co-teacher.

Educote footer
Pica Pedia Support: · T 06 - 284 660 29 · E Monique@picapedia.nl · KVK 51889706 · Algemene Voorwaarden Pica Pedia Thuisbegeleiding:  T 06-505 391 08, Desiree@picapedia.nl KVK 51722577