Pica Pedia is in 2008 opgericht door Monique Baard en Désirée van der Elst. Zij verzorgen samen trainingen, workshops en lezingen op een vaste standplaats in Hilversum of op locatie in het land. Daarnaast hebben zij hun eigen werkzaamheden onder respectievelijk Pica Pedia Thuisbegeleiding en Pica Pedia Support. 

Wie zijn wij?

Monique Baard heeft een ruime ervaring in het onderwijs. Eerst jarenlang als groepsleerkracht en later als ambulant begeleider cluster-4 en gedragsspecialist in het speciaal basisonderwijs. Zij heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van leerkrachten en teams in het verbeteren van het pedagogisch handelen en het bouwen van een positief, veilig schoolklimaat. Zij traint en begeleidt schoolteams op maat in het bieden van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen met gedragsproblemen en bij veranderprocessen in scholen. Bij de begeleiding van professionals in het onderwijs maakt zij vooral gebruik van de oplossingsgerichte benadering.

Désirée van der Elst is, na een aantal jaren in het basisonderwijs, werkzaam geweest als speciale leerkracht, ambulant begeleider en zorgcoördinator in zowel basis- als voortgezet onderwijs. Zij heeft zich door middel van opleidingen en trainingen gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen, leer- en gedragsproblemen. Sinds 2008 werkt zij als jeugd- en gezinsprofessional en begeleidt zij kinderen, jongeren en volwassenen met een diagnose.

Désirée van der Elst is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

De naam Pica Pedia vloeit voort uit de samenwerking met uitgeverij Pica.
Pedia is afkomstig uit het Grieks en heeft twee betekenissen afhankelijk van de klemtoon:
Pedia betekent onderwijs en Pediá betekent kinderen.

Educote footer
Pica Pedia Support: Hinde 10 · 1273 GN Huizen · T 06 - 284 660 29 · E Monique@picapedia.nl · KVK 51889706 · Algemene Voorwaarden